Boekingsvoorwaarden

Inleiding

Alle huurprijzen zijn nominatief en kunnen in geen geval worden overgedragen of verhuurd. Minderjarigen moeten worden begeleid door hun ouders of wettelijke voogden. Reserveringen kunnen per e-mail of per telefoon worden gemaakt, maar met een schriftelijke bevestiging (ondertekend contract met aanbetaling) binnen 8 dagen. Na deze periode wordt de optie zonder voorafgaande kennisgeving geannuleerd. Na ontvangst van uw reservering en aanbetaling (inclusief 20 € niet-aftrekbare en niet-restitueerbare reserveringskosten, aangeboden annuleringsgarantie), sturen wij u, afhankelijk van de beschikbaarheid, een bevestiging van uw reservering.

Het dragen van de clubarmband (die bij aankomst om uw pols wordt gedaan) is permanent MANDATORIEEL tot het einde van uw verblijf. Het geeft toegang tot de animaties, zwembaden en draagt bij aan het versterken van de veiligheid in het etablissement.

Liggingen

Aankomst vanaf 14.00 uur - vertrek 11.00 uur. Elk perceel dat niet voor 11.00 uur ’s ochtends is vrijgemaakt, wordt automatisch een extra nacht in rekening gebracht. Het saldo van uw verblijf dient bij aankomst te worden betaald.
Vergeet niet een verlengsnoer en een Europese stekker mee te nemen. Het aantal deelnemers is beperkt tot 6 personen per ligging.

Verhuur

Aankomst vanaf 16.00 uur - vertrek voor 10.00 uur. Presenteer u aan de receptie met de betaalde factuur. Late aankomsten moeten voor 18.00 uur worden gemeld, zodat we de nodige regelingen kunnen treffen voor uw aankomst ter plaatse. Het aantal personen dat in de stacaravan verblijft mag de capaciteit van de accommodatie niet overschrijden.

Wanneer u de accommodatie in bezit neemt, moet u de juistheid van de inventaris (gegeven bij aankomst) controleren en eventuele geconstateerde fouten uiterlijk de volgende dag melden.

Het vertrek is tussen 8.30 en 10.00 uur. Na deze tijd wordt een extra dag in rekening gebracht. Voor alle verblijven dient het saldo van uw verblijf 30 dagen voor de aankomstdatum te worden betaald. Bij het ontbreken van betaling binnen deze termijn wordt uw reservering automatisch geannuleerd.

Bij aankomst worden twee stortingen van 300 € en 100 € per bankafdruk gevraagd. (U kunt er ook voor kiezen om twee cheques vooraf in te sluiten met een gefrankeerde enveloppe met uw naam en adres). Nadat we de woning na uw vertrek hebben gecontroleerd, zullen we de staat van de netheid van de woning beoordelen. Indien dit bevredigend wordt geacht, wordt de borg in de daarvoor bestemde enveloppe teruggestort. Zo niet, dan wordt een reinigingsvergoeding van 100 € ingehouden. Tenten en canadese tenten zijn niet toegestaan voor de verhuur.

Vergeet niet om uw lakens, hoeslakens en kussenslopen mee te nemen. De huurprijzen en de staanplaatsen worden tot 11:00 uur de dag na aankomst bewaard. Na deze tijd, als er geen nieuws van u is, worden ze niet meer bewaard.

Annuleringen

In geval van annulering wordt u ingehouden of blijft u verschuldigd: naast 20 € als schadevergoeding voor contractbreuk: een bedrag gelijk aan 20% van de totale kosten van uw verblijf als u meer dan 30 dagen voor de datum van uw aankomst annuleert, of een bedrag gelijk aan de totale kosten van uw verblijf als u minder dan 30 dagen voor de datum van uw aankomst annuleert, bij wijze van schadeloosstelling en rente.

Alle annuleringen moeten per aangetekende brief met bewijs worden gedaan. In geval van late aankomst of vervroegd vertrek zijn de gereserveerde data volledig verschuldigd, evenals de daaraan verbonden kosten.

Een ANNULERINGSGARANTIE is inbegrepen in uw huurcontract. Voor uw vertrek, als een van de volgende gebeurtenissen zich voordoet: ernstige ziekte of ernstig ongeval of overlijden, waarbij u of uw echtgenoot, een van uw voorouders of nakomelingen, schoonzonen of schoondochters betrokken zijn; overlijden van een broer, zus, zwager of schoonzuster; aanzienlijke materiële schade aan uw eigen eigendommen en een dwingende noodzaak tot uw aanwezigheid; economisch ontslag; ongeval of totale diefstal van uw voertuig en/of caravan tijdens de (directe) reis naar de verblijfplaats; het verkrijgen van een contract voor onbepaalde tijd na de datum van de reservering van de huur. Er zal u gevraagd worden om dit te bewijzen.

Interieur

De kampeerder dient zich te houden aan de regels en voorschriften van de camping en aan die van de zwembaden. De camping is niet verantwoordelijk voor enige schade of achteruitgang die kan optreden aan de persoonlijke bezittingen van de kampeerders.

Zwemmen is verplicht. Honden van de 1ste en 2de categorie zijn verboden.
Honden moeten getatoeëerd zijn, hun inentingen moeten up-to-date zijn en aan de lijn gehouden worden. Het is verboden het dier alleen achter te laten in de accommodatie.

Indien een inwoner het verblijf van andere gebruikers verstoort of de bepalingen van het huishoudelijk reglement van de inrichting niet naleeft, kan de beheerder of zijn vertegenwoordiger, indien hij dit nodig acht, deze mondeling of schriftelijk in gebreke stellen om de verstoring te staken. In geval van ernstige of herhaaldelijke overtreding van het huishoudelijk reglement en na ingebrekestelling door de beheerder om zich eraan te houden, kan de beheerder het contract opzeggen. In geval van een strafbaar feit kan de manager de politie inschakelen.

Vestigingen onder videobewaking.

Bezoekers

Alle bezoekers moeten naar de receptie gaan om toegang te krijgen tot de camping en moeten een armbandje krijgen (verplicht). Een vergoeding per bezoeker zal moeten worden betaald volgens de geldende tarieven om toegang te krijgen tot de animaties en de uitrusting.

Verkeer

De maximumsnelheid is 10 km/u. De poorten zijn gesloten tussen 23:00 en 7:00 uur ’s morgens, al het verkeer is in deze periode verboden.

Beeldrechten

De camping behoudt zich het recht voor om alle video- of fotomateriaal waarin u voorkomt te gebruiken voor haar publicaties. U heeft het recht om informatie over u in te zien, te corrigeren of te verwijderen, wat u op eenvoudig verzoek aan de camping kunt doen.

Meer weten

Omdat deze elementen nodig zijn om misverstanden te voorkomen, danken wij u voor uw vertrouwen en wensen wij uw volgende vakantie tot een totaal succes te maken.

In juli/augustus is het mogelijk om op zaterdag, zondag en woensdag aan te komen dus kies!